#

Книги

Сообщение об ошибке

  • Strict warning: Only variables should be passed by reference в функции euro_center_custom_get_book_sections() (строка 1041 в файле /home/u3249/domains/eurocenter.by/sites/all/modules/_custom/euro_center_custom/euro_center_custom.module).
  • Strict warning: Only variables should be passed by reference в функции euro_center_custom_get_book_sections() (строка 1052 в файле /home/u3249/domains/eurocenter.by/sites/all/modules/_custom/euro_center_custom/euro_center_custom.module).
  • Strict warning: Only variables should be passed by reference в функции euro_center_custom_get_book_sections() (строка 1064 в файле /home/u3249/domains/eurocenter.by/sites/all/modules/_custom/euro_center_custom/euro_center_custom.module).
  • Strict warning: Only variables should be passed by reference в функции euro_center_custom_get_book_sections() (строка 1076 в файле /home/u3249/domains/eurocenter.by/sites/all/modules/_custom/euro_center_custom/euro_center_custom.module).
  • Strict warning: Only variables should be passed by reference в функции euro_center_custom_books_review() (строка 1199 в файле /home/u3249/domains/eurocenter.by/sites/all/modules/_custom/euro_center_custom/euro_center_custom.module).

Пути европеизации Беларуси: между политикой и конструированием идентичности (1991–2010)

#

Рецензия

 

«Шляхі еўрапеізацыі Беларусі: паміж палітыкай і канструяваннем ідэнтычнасці»

 

Астрыд Зам - доктар філасофскіх навук, палітолаг, чалец праўлення Нямецка-беларускага таварыства

 

У міждысцыплінарнай калектыўнай манаграфіі «Шляхі еўрапеізацыі Беларусі: паміж палітыкай і канструяваннем ідэнтычнасці (1991–2010)» разглядаецца надзвычай актуальнае для Беларусі пытанне пра тое, якая ўзаемасувязь існуе паміж еўрапеізацыяй і канструяваннем нацыянальнай ідэнтычнасці. Паняцце «еўрапеізацыя» пры гэтым не ідэалізуецца, а ўжываецца як аналітычная катэгорыя з рознымі вымярэннямі. Апроч палітычных, аўтары ўздымаюць перадусім гістарычныя і культурныя аспекты еўрапеізацыі, у той час як эканамічная сфера, хоць і ўлічваецца, але не разглядаецца сістэматычна. Пры гэтым артыкулы – за выключэннем хутчэй агляднага матэрыялу Анатоля Круглашова і Юліі Коцкай – у цэлым вылучаюцца высокай ступенню актуальнасці і шырокім выкарыстаннем адпаведнай літаратуры.

 

Асаблівая заслуга манаграфіі, апроч яе міждысцыплінарнасці, палягае на тым, што ў ёй пазбягаецца шырока распаўсюджанае супрацьпастаўленне беларускага і еўрапейскага дыскурсаў: аўтары ўспрымаюць першы як частку апошняга.

І хаця Беларусь пераважна размяшчаецца імі на еўрапейскай перыферыі, за беларускімі актарамі ўсё ж прызнаецца роля як аб’ектаў, так і суб’ектаў еўрапеізацыі.

 

Гэтаксама аўтары пазбягаюць звычайна частага, на жаль, ураўноўвання Еўропы і Еўрапейскага Звязу. Таксама важна, што даследчыкі не проста канстатуюць несупадзенне пэўных беларускіх працэсаў з еўрапейскімі тэндэнцыямі развіцця, каштоўнасцямі і г.д., але ставяць пытанне пра прычыны гэтых феноменаў, да якіх можна аднесці, напрыклад, апраўданы страх перад каланіялізацыяй з боку дамінуючага ЕЗ. Аўтары таксама шукаюць падыходы для аб’яднання гэтых адрозных пазіцыяў.

 

Даследчыкі апісваюць разуменне еўрапеізацыі з боку ўсіх рэлевантных палітычных актараў у Беларусі. Пры гэтым аўтары ўказваюць на патэнцыял і супярэчнасці, якія можна сустрэць як ва ўладных шэрагах на нацыянальным і рэгіянальным узроўні, так і сярод палітычнай апазіцыі.

 

Яны таксама даследуюць узаемасувязь паміж рыторыкай і палітычнай практыкай ды прыходзяць такім чынам да розніцы паміж сутнаснай і дэкаратыўнай еўрапеізацыяй.

Адначасова аўтары ставяць пытанне, як еўрапеізацыя разнастайных актараў, напрыклад, гісторыкаў, можа ўмацоўвацца ўжо цяпер.

 

Аднак цэнтральнае значэнне для манаграфіі мае адрозненне паміж еўрапеізацыяй знізу і еўрапеізацыяй зверху. Гэта значыць, разглядаюцца не толькі планаваныя палітычнымі актарамі вынікі еўрапеізацыі, але і еўрапеізацыя, якая перадаецца праз штодзённыя практыкі і часам ажыццяўляецца ненаўмысна. Адпаведна, аўтары ўжываюць таксама паняцце пасіўнай еўрапеізацыі, якая вынікае ўжо толькі з таго, што Беларусь уключаная ў агульнаеўрапейскія працэсы ўзаемадзеяння праз гандаль таварамі, сучасныя сродкі камунікацыі ды г.д.

 

Што праўда, толькі артыкул Дзмітрыя Калядава разглядае пытанне, як пэўныя аспекты еўрапеізацыі ўспрымаюцца насельніцтвам. Іншыя артыкулы, прысвечаныя еўрапеізацыі знізу, аналізуюць дэ-факта – без уліку частковых спасылак на сацыялагічныя апытанні – выключна дыскурсы элітаў.

 

Да таго ж абмежаванне дыскурсіўным аналізам звужае магчымасці ідэнтыфікаваць паспяховыя прыклады пасіўнай еўрапеізацыі ў беларускім грамадстве, якія выходзяць за межы асваення стэрэатыпных вобразаў «еўрапейскага» як знаку асаблівай раскошы ці вышэйшай якасці. Такія прыклады можна было б адшукаць, сярод іншага, праз сацыялагічны аналіз інтарэсаў і патрэбаў канкрэтных мэтавых групаў або пэўных сацыяльных практыкаў і канкрэтных праектаў. Сюды адносяцца, напрыклад, інстытут валанцёрства, змена вобразу старых людзей ды іх цікавасць да магчымасцяў навучання цягам жыцця або супраца гарадоў-пабрацімаў і Чарнобыльскіх ініцыятываў.

 

Гэта, аднак, не прымяншае значнасці манаграфіі, а толькі акрэслівае патрэбу далейшага вывучэння тэмы. Пры гэтым было б пажадана, каб у будучыні ў зборнік уваходзіў не адзін, а некалькі артыкулаў замежных аўтараў – гэта дазволіла б паказаць разнастайныя пазіцыі даследчыкаў еўрапеізацыі ўнутры самога Еўразвязу. Бо для ўнутраных беларускіх дэбатаў веданне пазабеларускіх дыскурсаў мае асаблівае значэнне. Да таго ж варта больш падрабязна разгледзець узаемаўплыў еўрапеізацыі зверху і знізу.

 

 

Принцип №3, или троянский центр Европы

 

Анатолий Паньковский

 

Свой обзор коллективной монографии, посвященной проблемам «европеизации» Беларуси, я бы предварил указание на ее центральную самонесовместимость, центральный парадокс, образуемый спекулятивной направленностью исследовательской программы и ее «эмпирическим» исполнением. Это весьма нехарактерно для гуманитарных исследований в Беларуси. Чаще исследовательские группы следуют одной из двух основополагающих стратегий: (1) сосредоточенность на эмпирических данных при игнорировании теоретических систем, которые, зачастую эти факты позволяют, во-первых, увидеть и, во-вторых – систематизировать; (2) самозабвенная концептуализация и теоретизация всего и вся без оглядки на реальность.

 

Основным достоинством книги является попытка соблюсти добросовестный баланс между двумя обозначенными подходами. То есть, с одной стороны, авторы сборника работали с прессой, документами, считали цифры, проценты и слова, – словом, не ленились. С другой стороны, они – быть может, не всегда и не везде, – но все же стремились вписаться с этими data в концептуальные рамки программы, а это, как мы знаем на своем горьком опыте трудно, поскольку некоторыми уравнениями, дифференциалами и процентами, а также слухами, легендами и метафорами (добытыми, повторюсь, с большим трудом) очень трудно пожертвовать.

 

Другим достоинством книги – опять же, нетипичным для Беларуси (Литвы, Латвии, Эстонии, России, Польши, Германии и еще 150 стран) – является то, что она очевидно предстает как результат коллективного действия. Это означает, что авторы сборника читали друг друга, ссылались друг на друга, и в принципе держали в уме принцип взаимодействия и соседства. То есть они играли как одна команда не в том смысле, что все голосовали за одного и того же политика или, скажем, ставили высокий рейтинг одному и тому же фильму на IMDb, но в смысле пользования услугами, предоставляемыми друг другом. Я бы назвал этот подход инновационным, если бы не знал о том, что именно таковы типовые требования к коллективной монографии. Но в жизни эти требования чаще всего не выполняются, причем далеко не только в Беларуси. Я мог бы назвать как минимум восемь богатых стран, в которых выходит множество коллективных монографий, которые по сути таковыми не являются, ибо не предполагают коллективной интеллектуальной акции. Люди просто ангажируются под какую-то востребованную тему, пишут статьи, потом их прочитывают в напечатанном виде (в основном только свои собственные), встречаются с редактором и бухгалтером с целью получения гонорара, потом – на презентации сборника, которой, собственно, «научная коллективность» практически исчерпывается, поскольку именно во время презентации авторы вкратце узнают друг от друга, о чем они написали. Так вот, участники описываемого проекта поступили практически наоборот, и я не думаю, что это плохо отразилось на содержании самой книги.

 

В качестве концептуальной рамки книги, по всей видимости, предлагаются принципы евроинтеграции («европеизации»), изложенные в статье Штефана Горштецкого «Актуальныя вымярэннi Еўропы ў Цэнтральнай i Усходняй Еўропе – еўрапеiзацыя знiзу?» (переведенной специально для сборника). Сегодня, евроинтеграция, утверждает Горштецкий, – процесс, который осуществляется не только за счет институционализации горизонтальных связей (объединение на основе общих факторов политики и экономики), не только сверху вниз (трансляция универсальных требований наднациональных органов к национальным правительствам, от них – к региональным органам власти и т.д.), но и снизу вверх – посредством обогащения общеевропейской политики местными спецификами. Эта концептуальная рамка, разумеется, платонически прекрасна – но лишь в случае, если все три принципа соблюдаются теоретически и практически. Если читателям уже надоели случаи про мусульман, которые серьезно обогатили европейскую политику ее новыми специфическими чертами – так, что некоторым европейским универсалиям стало тесно у себя дома, то можно перейти к случаю Беларуси, этого троянского коня, который, похоже, тоже намерен попасть в Европу, опираясь на принцип №3.

 

Ольга Шпарага (автор и главный редактор сборника) в своей статье («Место Беларуси в пространстве европейского социолиберализма») как раз концентрирует свое внимание на том обстоятельстве, что европеизация обречена двигаться в относительно узком коридоре, образуемом двумя пределами – опасностями европоцентризма и гомогенизации, с одной стороны, и релятивизма, размывания европейской идентичности – с другой. Исходя из белорусской перспективы, по мысли О. Шпараги, выходом может быть осознание белорусами своей собственной ответственности за судьбу Европы. Этот шаг, в свой черед, помог бы белорусам принять наконец ответственность и за свою собственную судьбу, за судьбу белорусского государства. Хотя, как отмечает автор, пока это может оставаться лишь благим пожеланием.

 

В своем тексте, отражающем результаты исследования дискурса государственных СМИ, Александра Сарна («Европейская идентичность белорусов и имидж Европы в белорусских СМИ»), скептически оценивает вероятность европеизации белорусской политики, поскольку официоз уже присвоил «центр Европы» и – в строгом соответствии с принципом № 3, осуществляемым в ущерб двум первым принципам – рассматривает «периферийную» Европу как досадную девиацию, пригодную исключительно для того, чтобы поддерживать материально свой истинный духовный центр.

 

Павел Усов продолжает эту линию («Европейский вектор и евроинтеграция во властном и оппозиционном дискурсах») и обнаруживает, что не только во властном дискурсе, но также и в оппозиционным (партии, НГО, независимые масс-медиа) «Европа» довольно часто используется прагматически. То есть – с поправкой на местную специфику – потребительски и конъюнктурно, и, следовательно, используемые здесь стратегии весьма далеки от целей собственно евроинтеграции или европеизации.

 

Однако – и здесь мы имеем логический контрапункт – на уровне повседневных практик потребительское отношение к Европе дает свои значимые плоды. Поскольку все самое лучшее в нашей стране либо имеет приставку «евро», либо прямо соотносит себя с Европой, – евроремонт, «Евроопт» и пр. («Повседневные практики в Беларуси: от идеализации Европы к ее потреблению»). И хоть один из авторов сборника Дмитрий Колядов подобное приобщение к «европам» полагает профанирующим, мы выражаем надежду, что европейские ценности (например, толерантность и отсутствие жестокости) проберутся к нам контрабандой вместе с контейнерами, набитыми утюгами, кофемолками, едой и шмотками (ну, мы же понимаем, что какую-то надежду в загашнике нужно обязательно придерживать).

 

Все или почти все тексты монографии прямо или косвенно отсылает к мысли о том, что переход от профанирующих «евро»-практик к осмысленным и последовательно европейским практикам не может быть быстрым и легким. Однако: если выводы большинства представленных исследований касательно перспектив европеизации белорусской политики в целом неутешительны, сам этот труд следует расценивать как серьезный шаг в заданном направлении.

 

Агентство политической экспертизы BISS